PRESENTACIÓ

Aquest recull històric dels Grups de Teatre a Figueroles d'Alcalatén, fou publicat en un llibret l'any 2002. Per a commemorar el vint-i-cinc aniversari de la fundació del Grup de Teatre Els Escada-Sants.
Amadeu Porcar i Hueso
Mossèn Héctor Gozalbo Gil


PRÒLEG (PER UNA HISTÒRIA VIVA)

Ara fa molts anys, durant la dècada dels vint del segle passat, el fill de Quico Peret, Salvador Bernat, va tindre a bé, dirigir la primera companyia de teatre de la història de Figueroles, de que és tinga constància. Des de llavors, aquesta tasca cultural ha tingut continuitat. Una mostra d'açò és que ara assitim a la celebració del 25 aniversari del grup Els Escalda-Sants.
Aquest col·lectiu d'amics ha desenvolupat un paper molt important a Figueroles des de que va aparèixer i ha arribat el moment de reconèixer-ho. Per aquelles dates, que ara semblen més properes al Pleistocé, aquest grup d'aficionats a la cultura, al teatre i a les costums del poble van fer un esforç per recuperar la nostra llengua i "les nostres coses".
No podem oblidar que el teatre té com a objectiu entretindre, però també és un vehicle de cultura, mitjançant el qual podem transmetre valors. Bé, doncs Els Escalda-Sants assoleix el seu primer quart de segle havent aconseguit vàries metes. En primer lloc, la seua vinculació en el poble per a fins socials; també ha estat un dels principals pilars de l'entreteniment a Figueroles. Amb les seues actuacions han sabut divertir, conmoure... en fí, traure el millor que tots portem dins gràcies a la seua profesionalitat a les taules.
Aquest llibret vol ser una mostra d'agraïment per part del grup de teatre a tot el poble de Figueroles, per la seua fidelitat al llarg d'aquests anys i també un recull de la nostra història, que cal tenir en compte. Encara que les metes que falten per assolir són moltes el camí recorregut ha estat molt important.

Eva Boix Beltrán
(Redactora del Periódico Mediterráneo. Llicenciada en Història)

UN SEGLE DE TEATRE A FIGUEROLES D'ALCALATÉN

Des de fa molts anys, al nostre poble sempre ha existit un grup de teatre, que s'ha encarregat d'animar les festes patronals. També en nombroses ocasions, ha servit per a recaptar fons, per a altres activitats culturals o esportives. Una aficció que encara avuí en dia perdura, plenament, entre la seua gent.
Del primer grup que tenim constància documental, pertany al anys vint. El seu director era Salvador Bernat i Herrero (1897-1926). Era fill de Francesc Bernat i Solsona, conegut popularment, com Quico Peret i de Remei Herrero i Ribés. Va morir molt jove, als vint-i-nou anys.

Dels actors i actrius d'aquesta època no tenim cap dada.
Les obres que va dirigir més conegudes són:
Si jo fora ric!. Autor Josep E. Peris i Celda.
El mestre de minyons. Autor: Josep Feliu i Codina.
L'amo i senyor. Autor: Estalisnau Alberola.

(Foto: Salvador Bernat i Herrero, 22 anys, 1919
Sevei Militar a Barcelona)


LA DECADA DELS ANYS TRENTA
En aquesta època, el grup millora espectacularment les seues representacions escèniques, amb nous decorats. Fa nombroses actuacions al llarg de l'any, i tots els diners que recapten, són per al funcionament de l'epip de fútbol local.

Directors: el Doctor En Juan José Tomàs Arnau i el Capità En Guillermo Nicolás Ordóñez.

Actors: Vicente Gregori Bernat, Adolfo Prades Porcar, Manuel Vilar, David Porcar Porcar, Ledandro Ros Ortíz i Ángel Bartoll Aicart.
Actrius: María Bernat Cabedo, María González Ribés, Amparo Gregori Bernat, Consuelo Cano Porcar i Amparo Piñón Nebot.
Segurament ens haurem oblidat d'algun nom, però aquests són els que encara recorda la gent.

Obres representades (les més conegudes):
Les pantorrilles de Rita. Autor: Antoni Cubells.
Fora baix. Autor. M. Hernán Cortés.
Tot ho apanyen els diners. Autor: Josep Marelo i Casademunt.
Sang redentora. Autor: Lluís Juan Alcaraz.
L'aigua roja. Autor. Francesc Barchino.
Espines del voler. Autor: Francesc Barchino.
Regal de boda. Autor: Miquel Tallada.
Colombaire de profit. Autor: Francesc Barchino.(Foto: El Grup de Teatre, amb el Doctor En Juan José Tomàs Arnau, any 1934)


(Foto: Representació de l'obra: Les Pantorrilles de Rita, 1935)

(Foto: Representació de l'obra: Regal de boda, any 1935)

(Foto: El Capità En Guillermo Nicolàs Ordónez,
amb la seua emissora de ràdio, 1936)


(Fotos: El Grup de Teatre en una excursió i berenar, el dia 25 de gener de 1936)

DES DE 1940 FINS A 1960


Durant aquests anys, el grup de teatre, estigué baix la direcció d'En Luís Nicolás Ordóñez, Joaquín Nebot Gozalbo, Delfí Ros Ortiz i Rafael Martínez Nebot.

Actors: José Antonio Pantoix Gil, Rafael Martínez Nebot, Alfredo Fornas Porcar, José Porcar Escrig, Antonio Miralles Saneugenio. Manuel Ros Llansola, Antonio Aicart Nebot, Salvador Porcar Bonet, Ramón Porcar Escrig, José Antonio Sanahuja González, José Safont Robres i Fernando Miralles Saneugenio.

Actrius: Trinidad Pantoix Gil, Lola Porcar Vilar, Carmen Porcar Bonet, Pilar Piñón Nebot, Concepción Bartoll Fortanet, Matilde Fortanet Escrig, Julia Martínez Nebot, Delfina Falomir Bagán, Anita Bernat Cabedo, Consuelo Martínez Nebot i Amparo Llansola Ros.

Obres representades (les més conegudes).
Temple de dona. Autor: Rafael Gayano Lluch.
La mala senda. Autor: Enrique Navarro Borràs.
Espines del voler. Autor: Francesc Barchino.
La firma del testament. Autor: Josep Ángeles.
El neurastènci. Autor: Francesc Comes.
L'ombra del mal. Autor: Alfred Sendín Galiana.
Colombaire de profit. Autor: Francesc Barcino.
Anna Maria. Autor: J. Castañer Fons.
El genit de Tana. Autor: Pilar Monzó.
Tots els pillos tenen sort. Autor: Manel Soto Lluch.
El cuquet del carinyo. Autor: Francesc Barchino.


(Foto: D'esquerra a dreta i de alt a baix: Manolo Llansola Ros, Concepción Bartoll Fortanet, Antonio Aicart Nebot, Salvador Porcar Bonet, Ramón Porcar Escrig, José Antonio Sanahuja González, José Safont Robres, Matilde Fortanet Escrig, Rafael Martínez Nebot, Julia Martínez Nebot, Delfina Falomir Bagán i Anita Bernat Cabedo, any 1948)


(Fotos: Festes Patronals de Figueroles, any 1953)

LA DECADA DELS SEIXANTA
I PRINCIPIS DELS SETANTA

Durant aquesta època el grup de teatre, pràctiament va desapareixer de la vida cultural del nostre poble. Però gràcies a Mossèn Manolo Mecho Gavaldà i Mossèn Rafael Vaquer Miravet, de nou tornà a renàixer. Aleshores dos capellans que van desenvolupar importants tasques culturals al nostre poble.

Mossèn Manolo Mechó Gavaldà
creà en 1963 un grup de teatre jovenil.

(Foto: Representació teatreal dia 26 de gener de 1964)


Mossèn Rafael Vaquer Miravet, reorganitzà la Rondalla Kimbol's així con l'equic de fútbol i també creà un nou grup de teatre. Els diners que recaptaven amb les actuacions, els destinaven íntegrament al manteniment de l'equic de fútbol local, que en aquells anys va aconseguir assolir un gran nivell esportiu.

Director Mossèn Rafael Vaquer Miravet

Autors: Vicente Hueso Bernat, Joaquín Ribés Bartoll, José Cazador Bachero, Jesús Gregori Garcés, Javier Montoro Gregori, Vicente Falomir Pallarés (entre altres).
Actrius: Nieves Bagán Torner i Rosario Martínez Aparici. (Les dones van participar poc).

Obres representades (les més conegudes):
Fora baix. Autor: M. Hernán Cortés
Colombaire de profit. Autor: Francesc Barchino.


(Foto: Els capellans més progres i moderns de la Comarca de l'Alcalatén. Eren molt estimats per tota la gent i van conectar plenament amb els joves, ensenyaven música, teatre, matemàtiques, literatura, etc. D'esquerra a dreta: Mossèn Rafael Vaquer Miravet, Mossèn.... Mossèn Baltasar Sebastían Gallén Olaria, Mossèn Gervasio Ibáñez Castel i Mossèn Oswaldo Gines Moles)