EL NÀIXEMENT D'UN NOU GRUP

ELS ESCALDA-SANTS


Va ser creat a Figueroles d'Alcalatén l'any 1977, per un grup de joves aficionats al teatre i molt actius culturalment en aquella època. Sobretot compromesos en la recuperació de la nostra llengua, organitzant els primers cursets Carles Salvador en valencià. També participaren activament en l'organització de les primeres Festes de la Joventut en els anys 1978 i 1979, on representaren les obres de Fill a fill i Nel·lo Bacora.
El grup com sempre, també ha col·laborat enconòmicament en diverses ocasions, aportant els diners de les seues actuacions, per a realitzar algunes millores al poble. Entre elles sitarem les dos més importants, en quan a despeses. L'any 1985 regalen per a l'interior de l'ermita del Santíssim Crist del Calvari, dos preciosos bansc de fusta i en 1995, paguen integrament la restauració dels rosetons del sostre de l'església parroquial de 1728.

(Foto: Grup de Teatre "Els Escalda-Sants", 1985)

Al llarg d'aquest anys han actuat a les següents poblacions: Llucena, Barri la Sang (l'Alcora). Costur, les Useres, la Serra d'En Galceran, Suera, la Foia de l'Alcalatén (l'Alcora), Barri de Sant Joaquim d'Onda, Seminari Mater Dei de Castelló, Hotel El Prat de Llucena, Mas d'Avall (Costur), Urbanització Pantano de l'Alcora, Urbanització la Choquera de Castelló i Sant Rafael del Riu. També tots els anys a les Festes Patronals de Figueroles, en honor a Sant Mateu Evangelista i les Sagrades Relíquies. I han col·laborat en la Trobada de les Associacions Culturals de l'Alcalatén, així com en diverses Mostres Culturals dels pobles de la Comarca de l'Alcalatén.

L'any 2002, el grup Els Escalda-Santa celebrà els seus vint-i-cinc anys d'història. Fins ara el 2008 han formar part d'ell 24 actors i 32 actrius, que sumen un total de 56 persones, tot un èxit, si tenim en compter que Figueroles és un poble molt menut.

En aquest recorregut de 31 anys
el seu director sempre ha sigut Amadeu Porcar i Hueso.

Autors: Jerónimo Palanques Bellés, Joaquín Ribés Bartoll, Juan Matías Cuevas García, Isidoro Fortanet Reboll, Zarach Roig Llach, José Luís Tena Falomir, Iván Navarro Monferrer, Héctor Gozalbo Gil, Fernando Falomir Mor, Juan Miguel Ribés Granell, Javier García Fortanet, Rubén Bellés Fortanet, Fernando Miralles Llansola, Silvestre Guillén Villarroya, Marcos Porcar Bernat, José Francisco Puplà Valero, José Porcar Escrig, Sergio Martínez Ros, Miguel Ángel Cámara Cortés, Juan Ramón Medina Navas (mort), Víctor Hueso Bartoll, Ramón Vilar Pantoix, Enrique Ruiz Cuenca, Agustín Castillo Gual.

Actrius: Nieves Bagán Torner, Ana García Rico, Estrella Moliner Fortanet, Trini Vilar Pantoix, Sara Bagán Torner, María Rosa Fortanet Allepuz, Alegría Palanques Bellés, Pilar Herrando Piñón, Estela Falomir Porcar, Verónica Ribés Fortanet, Margarita Ribés Granell, Zoe Falomir Llansola, Judith Conejos Gozalbo, Katia Palanques Bellés, Lorena Cuevas Gozalbo, Úrsula Ruiz Cuenca, Maribel García Rico, María Ángeles Safont Nebot, Consuelo Miralles Martínez, Anabel Garcés Fabra, Fe Fortanet Allepuz, Josefa Gozalbo Navarro, Esther Porcar Herrero, Pilar Bartoll Gregori, María Carmen Porcar García, Ana Herrando Porcar, Estrella Porcar Vidal, Inés Porcar García, Belén Porcar Vilar, Mireia Cifre Herrando, Paloma Sabater Bartoll i Aida Conejos Gozalbo.

Durant aquest temps han representant les següents obres:
De fill a fill. Autor: Manel Navarrete (2 vegades).
Nel·lo Bacora. Autor: Josep E. Peris Celda (3 vegades).
Fora baix. Autor M. Hernán Cortés.
Conrarietats amoroses. Autor: Enrique Beltrán.
Regal de boda. Autor: Miquel Tallada.
Pilareta miramos. Autor: Francesc Comes.
Colombaire de profit. Autor Francesc Barchino.
La barraqueta del Nano. Autor: sense dades (4 vegades).
La manta. Autor: Amadeu Porcar i Hueso (2 vegades).
Tots els pillos tenen sort. Autor: Manel Soto Lluch.
El cuquet del carinyo. Autor. Francesc Barchino.
Fugint d'un atrevit. Autor: Miquel Casañ.
Cels de novençà. autor: Josep E. Peris Celda. (2 vegades)
Tres roses en un pomell. Autor: Francesc Palanca i Roca.
Beneit amor!. Autor: Arturo Casinos.
Rics improvisats. Autor: sense dades.
El calendari de Benito. Autor Arturo Casino Moltó.
De rebot. Autor: arturo Casinos Moltó (3 vegades).
En bon lio m'ha ficat!. Autor: Vicent Broseta Rosell.
Una ajuda. Autor: J. Peris Celda.
Per voler ser consejal. Autor: Miquel Ripoll Llàcer.
El sant dels miracles. Autor: sense dades.
Perquè me dóna la gana!. Autor: J. Sánchez gil.
Geperut i coixo. Autor: V.M. Carceller.
Als bous de Castelló. Autor: Manel Soto Lluch.
Pepito. Autor: Josep E. Peris Celda.
El genit de Tana. Autor: Pilar Monzó.
Encarna la primorosa. Autor: Alfred Sendín Galiana.
Ganes d'heretat. Autor: Josep Peris Celda.
Els badalls de la fam. Autor: Francesc Barchino.
Rinyes de Matrimoni. Autor: Arturo Casino i Moltó.
Les festes de Benibufit. Autor: Amadeu Porcar i Hueso.

Algunes obres s'han representat en diverses ocasions, degut a l'èixt que han tingut.
(Foto: Perquè em dóna la gana, any 1999)(Fotos: El Sant dels Miracles, any 1999)

(Foto: Als bous de Castelló, any 2000)
(Fotos: El genit de Tana, any 2001)

(Fotos: Pepito, any 2002)
(Foto: Rinyes de matrimoni, any 2004)
(Fotos, Ganes d'heretar, any 2004)


(Foto: Sels de novençà, any 2006)
Fotos: Les Festes de Benibufit,
una crítica a la fanfaria i al despilfaro, any 2006)FOTOS GENERALS DEL GRUP
(Foto: Excursió i dinar a Sant Miquel de les Torrocelles,
dia 9 d'octubre de 1993)(Foto: Trobada Associacions Cultural l'Alcalatén,
Costur any 2000)
(Fotos: Mas d'Avall de Costur, preparant l'escenari,
i pintant-se les actrius, dia 16 de juliol de 2004)

(Foto: Sopar, el millor de totes les actuacions a la Urbanització
la Xoquera de Castelló, dia 5 d'agost de 2004)
(Foto: Escalfant motors abans de l'actuació,
Urbanització el Pantano de l'Alcora, dia 8 d'agost de 2004)
(Foto: Rialla abans de l'actuació a Suera,
dia 15 d'agost de 2004)
Foto: Dinar a Sant Rafael del Riu,
dia 24 de juliol de 2005)(Foto: Sopar de germanor a Figueroles d'Alcalatén
Festes Patronals, dia 17 de setembre de 2006)