PRESENTACIÓ

Aquest recull històric dels Grups de Teatre a Figueroles d'Alcalatén, fou publicat en un llibret l'any 2002. Per a commemorar el vint-i-cinc aniversari de la fundació del Grup de Teatre Els Escada-Sants.
Amadeu Porcar i Hueso
Mossèn Héctor Gozalbo Gil


PRÒLEG (PER UNA HISTÒRIA VIVA)

Ara fa molts anys, durant la dècada dels vint del segle passat, el fill de Quico Peret, Salvador Bernat, va tindre a bé, dirigir la primera companyia de teatre de la història de Figueroles, de que és tinga constància. Des de llavors, aquesta tasca cultural ha tingut continuitat. Una mostra d'açò és que ara assitim a la celebració del 25 aniversari del grup Els Escalda-Sants.
Aquest col·lectiu d'amics ha desenvolupat un paper molt important a Figueroles des de que va aparèixer i ha arribat el moment de reconèixer-ho. Per aquelles dates, que ara semblen més properes al Pleistocé, aquest grup d'aficionats a la cultura, al teatre i a les costums del poble van fer un esforç per recuperar la nostra llengua i "les nostres coses".
No podem oblidar que el teatre té com a objectiu entretindre, però també és un vehicle de cultura, mitjançant el qual podem transmetre valors. Bé, doncs Els Escalda-Sants assoleix el seu primer quart de segle havent aconseguit vàries metes. En primer lloc, la seua vinculació en el poble per a fins socials; també ha estat un dels principals pilars de l'entreteniment a Figueroles. Amb les seues actuacions han sabut divertir, conmoure... en fí, traure el millor que tots portem dins gràcies a la seua profesionalitat a les taules.
Aquest llibret vol ser una mostra d'agraïment per part del grup de teatre a tot el poble de Figueroles, per la seua fidelitat al llarg d'aquests anys i també un recull de la nostra història, que cal tenir en compte. Encara que les metes que falten per assolir són moltes el camí recorregut ha estat molt important.

Eva Boix Beltrán
(Redactora del Periódico Mediterráneo. Llicenciada en Història)

UN SEGLE DE TEATRE A FIGUEROLES D'ALCALATÉN

Des de fa molts anys, al nostre poble sempre ha existit un grup de teatre, que s'ha encarregat d'animar les festes patronals. També en nombroses ocasions, ha servit per a recaptar fons, per a altres activitats culturals o esportives. Una aficció que encara avuí en dia perdura, plenament, entre la seua gent.
Del primer grup que tenim constància documental, pertany al anys vint. El seu director era Salvador Bernat i Herrero (1897-1926). Era fill de Francesc Bernat i Solsona, conegut popularment, com Quico Peret i de Remei Herrero i Ribés. Va morir molt jove, als vint-i-nou anys.

Dels actors i actrius d'aquesta època no tenim cap dada.
Les obres que va dirigir més conegudes són:
Si jo fora ric!. Autor Josep E. Peris i Celda.
El mestre de minyons. Autor: Josep Feliu i Codina.
L'amo i senyor. Autor: Estalisnau Alberola.

(Foto: Salvador Bernat i Herrero, 22 anys, 1919
Sevei Militar a Barcelona)


LA DECADA DELS ANYS TRENTA
En aquesta època, el grup millora espectacularment les seues representacions escèniques, amb nous decorats. Fa nombroses actuacions al llarg de l'any, i tots els diners que recapten, són per al funcionament de l'epip de fútbol local.

Directors: el Doctor En Juan José Tomàs Arnau i el Capità En Guillermo Nicolás Ordóñez.

Actors: Vicente Gregori Bernat, Adolfo Prades Porcar, Manuel Vilar, David Porcar Porcar, Ledandro Ros Ortíz i Ángel Bartoll Aicart.
Actrius: María Bernat Cabedo, María González Ribés, Amparo Gregori Bernat, Consuelo Cano Porcar i Amparo Piñón Nebot.
Segurament ens haurem oblidat d'algun nom, però aquests són els que encara recorda la gent.

Obres representades (les més conegudes):
Les pantorrilles de Rita. Autor: Antoni Cubells.
Fora baix. Autor. M. Hernán Cortés.
Tot ho apanyen els diners. Autor: Josep Marelo i Casademunt.
Sang redentora. Autor: Lluís Juan Alcaraz.
L'aigua roja. Autor. Francesc Barchino.
Espines del voler. Autor: Francesc Barchino.
Regal de boda. Autor: Miquel Tallada.
Colombaire de profit. Autor: Francesc Barchino.(Foto: El Grup de Teatre, amb el Doctor En Juan José Tomàs Arnau, any 1934)


(Foto: Representació de l'obra: Les Pantorrilles de Rita, 1935)

(Foto: Representació de l'obra: Regal de boda, any 1935)

(Foto: El Capità En Guillermo Nicolàs Ordónez,
amb la seua emissora de ràdio, 1936)


(Fotos: El Grup de Teatre en una excursió i berenar, el dia 25 de gener de 1936)

DES DE 1940 FINS A 1960


Durant aquests anys, el grup de teatre, estigué baix la direcció d'En Luís Nicolás Ordóñez, Joaquín Nebot Gozalbo, Delfí Ros Ortiz i Rafael Martínez Nebot.

Actors: José Antonio Pantoix Gil, Rafael Martínez Nebot, Alfredo Fornas Porcar, José Porcar Escrig, Antonio Miralles Saneugenio. Manuel Ros Llansola, Antonio Aicart Nebot, Salvador Porcar Bonet, Ramón Porcar Escrig, José Antonio Sanahuja González, José Safont Robres i Fernando Miralles Saneugenio.

Actrius: Trinidad Pantoix Gil, Lola Porcar Vilar, Carmen Porcar Bonet, Pilar Piñón Nebot, Concepción Bartoll Fortanet, Matilde Fortanet Escrig, Julia Martínez Nebot, Delfina Falomir Bagán, Anita Bernat Cabedo, Consuelo Martínez Nebot i Amparo Llansola Ros.

Obres representades (les més conegudes).
Temple de dona. Autor: Rafael Gayano Lluch.
La mala senda. Autor: Enrique Navarro Borràs.
Espines del voler. Autor: Francesc Barchino.
La firma del testament. Autor: Josep Ángeles.
El neurastènci. Autor: Francesc Comes.
L'ombra del mal. Autor: Alfred Sendín Galiana.
Colombaire de profit. Autor: Francesc Barcino.
Anna Maria. Autor: J. Castañer Fons.
El genit de Tana. Autor: Pilar Monzó.
Tots els pillos tenen sort. Autor: Manel Soto Lluch.
El cuquet del carinyo. Autor: Francesc Barchino.


(Foto: D'esquerra a dreta i de alt a baix: Manolo Llansola Ros, Concepción Bartoll Fortanet, Antonio Aicart Nebot, Salvador Porcar Bonet, Ramón Porcar Escrig, José Antonio Sanahuja González, José Safont Robres, Matilde Fortanet Escrig, Rafael Martínez Nebot, Julia Martínez Nebot, Delfina Falomir Bagán i Anita Bernat Cabedo, any 1948)


(Fotos: Festes Patronals de Figueroles, any 1953)

LA DECADA DELS SEIXANTA
I PRINCIPIS DELS SETANTA

Durant aquesta època el grup de teatre, pràctiament va desapareixer de la vida cultural del nostre poble. Però gràcies a Mossèn Manolo Mecho Gavaldà i Mossèn Rafael Vaquer Miravet, de nou tornà a renàixer. Aleshores dos capellans que van desenvolupar importants tasques culturals al nostre poble.

Mossèn Manolo Mechó Gavaldà
creà en 1963 un grup de teatre jovenil.

(Foto: Representació teatreal dia 26 de gener de 1964)


Mossèn Rafael Vaquer Miravet, reorganitzà la Rondalla Kimbol's així con l'equic de fútbol i també creà un nou grup de teatre. Els diners que recaptaven amb les actuacions, els destinaven íntegrament al manteniment de l'equic de fútbol local, que en aquells anys va aconseguir assolir un gran nivell esportiu.

Director Mossèn Rafael Vaquer Miravet

Autors: Vicente Hueso Bernat, Joaquín Ribés Bartoll, José Cazador Bachero, Jesús Gregori Garcés, Javier Montoro Gregori, Vicente Falomir Pallarés (entre altres).
Actrius: Nieves Bagán Torner i Rosario Martínez Aparici. (Les dones van participar poc).

Obres representades (les més conegudes):
Fora baix. Autor: M. Hernán Cortés
Colombaire de profit. Autor: Francesc Barchino.


(Foto: Els capellans més progres i moderns de la Comarca de l'Alcalatén. Eren molt estimats per tota la gent i van conectar plenament amb els joves, ensenyaven música, teatre, matemàtiques, literatura, etc. D'esquerra a dreta: Mossèn Rafael Vaquer Miravet, Mossèn.... Mossèn Baltasar Sebastían Gallén Olaria, Mossèn Gervasio Ibáñez Castel i Mossèn Oswaldo Gines Moles)

EL NÀIXEMENT D'UN NOU GRUP

ELS ESCALDA-SANTS


Va ser creat a Figueroles d'Alcalatén l'any 1977, per un grup de joves aficionats al teatre i molt actius culturalment en aquella època. Sobretot compromesos en la recuperació de la nostra llengua, organitzant els primers cursets Carles Salvador en valencià. També participaren activament en l'organització de les primeres Festes de la Joventut en els anys 1978 i 1979, on representaren les obres de Fill a fill i Nel·lo Bacora.
El grup com sempre, també ha col·laborat enconòmicament en diverses ocasions, aportant els diners de les seues actuacions, per a realitzar algunes millores al poble. Entre elles sitarem les dos més importants, en quan a despeses. L'any 1985 regalen per a l'interior de l'ermita del Santíssim Crist del Calvari, dos preciosos bansc de fusta i en 1995, paguen integrament la restauració dels rosetons del sostre de l'església parroquial de 1728.

(Foto: Grup de Teatre "Els Escalda-Sants", 1985)

Al llarg d'aquest anys han actuat a les següents poblacions: Llucena, Barri la Sang (l'Alcora). Costur, les Useres, la Serra d'En Galceran, Suera, la Foia de l'Alcalatén (l'Alcora), Barri de Sant Joaquim d'Onda, Seminari Mater Dei de Castelló, Hotel El Prat de Llucena, Mas d'Avall (Costur), Urbanització Pantano de l'Alcora, Urbanització la Choquera de Castelló i Sant Rafael del Riu. També tots els anys a les Festes Patronals de Figueroles, en honor a Sant Mateu Evangelista i les Sagrades Relíquies. I han col·laborat en la Trobada de les Associacions Culturals de l'Alcalatén, així com en diverses Mostres Culturals dels pobles de la Comarca de l'Alcalatén.

L'any 2002, el grup Els Escalda-Santa celebrà els seus vint-i-cinc anys d'història. Fins ara el 2008 han formar part d'ell 24 actors i 32 actrius, que sumen un total de 56 persones, tot un èxit, si tenim en compter que Figueroles és un poble molt menut.

En aquest recorregut de 31 anys
el seu director sempre ha sigut Amadeu Porcar i Hueso.

Autors: Jerónimo Palanques Bellés, Joaquín Ribés Bartoll, Juan Matías Cuevas García, Isidoro Fortanet Reboll, Zarach Roig Llach, José Luís Tena Falomir, Iván Navarro Monferrer, Héctor Gozalbo Gil, Fernando Falomir Mor, Juan Miguel Ribés Granell, Javier García Fortanet, Rubén Bellés Fortanet, Fernando Miralles Llansola, Silvestre Guillén Villarroya, Marcos Porcar Bernat, José Francisco Puplà Valero, José Porcar Escrig, Sergio Martínez Ros, Miguel Ángel Cámara Cortés, Juan Ramón Medina Navas (mort), Víctor Hueso Bartoll, Ramón Vilar Pantoix, Enrique Ruiz Cuenca, Agustín Castillo Gual.

Actrius: Nieves Bagán Torner, Ana García Rico, Estrella Moliner Fortanet, Trini Vilar Pantoix, Sara Bagán Torner, María Rosa Fortanet Allepuz, Alegría Palanques Bellés, Pilar Herrando Piñón, Estela Falomir Porcar, Verónica Ribés Fortanet, Margarita Ribés Granell, Zoe Falomir Llansola, Judith Conejos Gozalbo, Katia Palanques Bellés, Lorena Cuevas Gozalbo, Úrsula Ruiz Cuenca, Maribel García Rico, María Ángeles Safont Nebot, Consuelo Miralles Martínez, Anabel Garcés Fabra, Fe Fortanet Allepuz, Josefa Gozalbo Navarro, Esther Porcar Herrero, Pilar Bartoll Gregori, María Carmen Porcar García, Ana Herrando Porcar, Estrella Porcar Vidal, Inés Porcar García, Belén Porcar Vilar, Mireia Cifre Herrando, Paloma Sabater Bartoll i Aida Conejos Gozalbo.

Durant aquest temps han representant les següents obres:
De fill a fill. Autor: Manel Navarrete (2 vegades).
Nel·lo Bacora. Autor: Josep E. Peris Celda (3 vegades).
Fora baix. Autor M. Hernán Cortés.
Conrarietats amoroses. Autor: Enrique Beltrán.
Regal de boda. Autor: Miquel Tallada.
Pilareta miramos. Autor: Francesc Comes.
Colombaire de profit. Autor Francesc Barchino.
La barraqueta del Nano. Autor: sense dades (4 vegades).
La manta. Autor: Amadeu Porcar i Hueso (2 vegades).
Tots els pillos tenen sort. Autor: Manel Soto Lluch.
El cuquet del carinyo. Autor. Francesc Barchino.
Fugint d'un atrevit. Autor: Miquel Casañ.
Cels de novençà. autor: Josep E. Peris Celda. (2 vegades)
Tres roses en un pomell. Autor: Francesc Palanca i Roca.
Beneit amor!. Autor: Arturo Casinos.
Rics improvisats. Autor: sense dades.
El calendari de Benito. Autor Arturo Casino Moltó.
De rebot. Autor: arturo Casinos Moltó (3 vegades).
En bon lio m'ha ficat!. Autor: Vicent Broseta Rosell.
Una ajuda. Autor: J. Peris Celda.
Per voler ser consejal. Autor: Miquel Ripoll Llàcer.
El sant dels miracles. Autor: sense dades.
Perquè me dóna la gana!. Autor: J. Sánchez gil.
Geperut i coixo. Autor: V.M. Carceller.
Als bous de Castelló. Autor: Manel Soto Lluch.
Pepito. Autor: Josep E. Peris Celda.
El genit de Tana. Autor: Pilar Monzó.
Encarna la primorosa. Autor: Alfred Sendín Galiana.
Ganes d'heretat. Autor: Josep Peris Celda.
Els badalls de la fam. Autor: Francesc Barchino.
Rinyes de Matrimoni. Autor: Arturo Casino i Moltó.
Les festes de Benibufit. Autor: Amadeu Porcar i Hueso.

Algunes obres s'han representat en diverses ocasions, degut a l'èixt que han tingut.
(Foto: Perquè em dóna la gana, any 1999)(Fotos: El Sant dels Miracles, any 1999)

(Foto: Als bous de Castelló, any 2000)
(Fotos: El genit de Tana, any 2001)

(Fotos: Pepito, any 2002)
(Foto: Rinyes de matrimoni, any 2004)
(Fotos, Ganes d'heretar, any 2004)


(Foto: Sels de novençà, any 2006)
Fotos: Les Festes de Benibufit,
una crítica a la fanfaria i al despilfaro, any 2006)FOTOS GENERALS DEL GRUP
(Foto: Excursió i dinar a Sant Miquel de les Torrocelles,
dia 9 d'octubre de 1993)(Foto: Trobada Associacions Cultural l'Alcalatén,
Costur any 2000)
(Fotos: Mas d'Avall de Costur, preparant l'escenari,
i pintant-se les actrius, dia 16 de juliol de 2004)

(Foto: Sopar, el millor de totes les actuacions a la Urbanització
la Xoquera de Castelló, dia 5 d'agost de 2004)
(Foto: Escalfant motors abans de l'actuació,
Urbanització el Pantano de l'Alcora, dia 8 d'agost de 2004)
(Foto: Rialla abans de l'actuació a Suera,
dia 15 d'agost de 2004)
Foto: Dinar a Sant Rafael del Riu,
dia 24 de juliol de 2005)(Foto: Sopar de germanor a Figueroles d'Alcalatén
Festes Patronals, dia 17 de setembre de 2006)